گزارشها واخبار سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
 احتمال برگشت نيروهاي محافظ مرزي روسي به مرز مشترک تاجيکستان وافغانستان

 

احتمال برگشت نيروهاي محافظ مرزي روسي به مرز مشترک تاجيکستان وافغانستان

دويچه ويله : ماکسيم پيشکف يک مقام ارشد وزارت خارجه روسيه درحاشيه همايش بين المللي تاجيکستان وروسيه در دوشنبه گفته است: نيروهاي محافظ مرزي آن کشور آماده اند به خط مقدم مرز ميان افغانستان وتاجيکستان برگردند.

همايش بين‌المللي "تاجيکستان و روسيه 2010" به منظور بررسي دورنماي روابط اين دو کشور باشتراک برخي ازمقامات دولتي، کارشناسان و پژوهشگران و نمايندگان برخي از سازمانهاي جامعه مدني در شهر دوشنبه برگزار شد.

 پيشکف مي گويد: نيروهاي روسيه آماده اند دوباره حفاظت مرزتاجيکيستان و افغانستان رابردوش گيرند.

پيشکف که درگذشته به حيث سفيرروسيه درتاجيکستان اجراي وظيفه کرده است، در صحبت با خبرنگاران گفت که مذاکره بين دو کشور در مورد بازگشت نيروهاي  محافظ مرزي روسيه به مرز افغانستان همچنان ادامه ‌دارد.

وي همچنان اضافه کرد،با توجه به وضعيت کنوني افغانستان و خطرات تروريسم و افراط گرايي  که  در منطقه وجود دارد، روسيه آماده است نيروهاي خود را به مرز تاجيکستان و افغانستان بازگرداند.

اين مقام وزارت خارجۀ روسيه اظهارداشت درصورتي که مقامات تاجيکستان موافقت کنند، نيروهاي ما به مرز باز خواهند گشت.

تاجيکيستان وافغانستان بيش از1400 کيلومترمرزمشترک دارند ونيروهاي مرزباني روسيه از زمان استقلال تاجيکستان تا سال 2005 مراقبت از اين مرز را به عهده داشتند.

واما اين نيروها به اساس مؤافقت دوجانبۀ روسيه و تاجيکيستان در تابستان سال 2005 از مرز کاملاً خارج شدند و تنها تعدادي از مشاوران نظامي روسيه براي همکاري با مرزبانان تاجيک در مناطق مرزي باقي ماندند.

گفته ميشود طي يک سال اخير، برخي از مقامات روسيه با توجه به علاقه ‌مندي اين کشور براي بازگرداندن نيروهايش به مرز تاجيکستان و افغانستان که عمدتأ شامل مناطق کوهستاني  است، ابراز نظر کرده‌اند.

ويکتور ايوانف، رئيس مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر روسيه، در اوايل  سال روان بعد از ديدار با امامعلي رحمان، رئيس جمهور تاجيکستان، خبر داد که موضوع بازگشت نيروهاي محافظ مرزي روسي به مرز تاجيکستان و افغانستان مورد بررسي مقامات دو کشور قرار دارد

ايوانف ضمن ديداربارئيس جمهور تاجيکستان گفته بود: بعد ازاينکه مرزبانان تاجيک کنترول  مرزمشترک با افغانستان را به عهده گرفتند و جايگزين نيروهاي محافظ مرزي روسيه گرديدند، ورود قاچاق مواد مخدرازافغانستان دراين مسيرچند برابرافزايش يافته است.

درهمين حال، برخي از کارشناسان ضمن آنکه درمورد بازگشت نيروهاي محافظ روسيه به مرز مشترَک تاجيکستان و افغانستان ترديد دارند.همچنان ميگويند، مرزبانان تاجيک طي پنج سال حفاظت  مستق از اين مرز توانسته اند با جلب سرمايه گذاري برخي ازکشورهاي اروپايي وامريکا، بيشترزيرساختها را درامتداد مرزبازسازي  کنند.

جنرال نورعلي شاه نظراوف سابق ريس ستادمرکزي نيروهاي مرزيب تاجيکيستان اظهارات مقامات روسيه را مبني برعدم توانايي مرزبانان تاجيک وافزايش قاچاق موادمخدردرپنج سال حمايت مستقل مرزبي اساس مي داند. او مي گويد: «ما ازآنها کمبودي نداريم، بايد که سرحدتاجيکيستان وافغانستان راسرحد بانان تاجيک حفاظت کنند».

اين مقام نظامي مي گويد:هرچن دتهديد طالبان درمنطقه وجود دارد، واما با توجه به تجربۀ مرزبانان تاجيک درطي سالهاي اخيربه حضورنيروهاي نظامي روسيه در مرزضرورت احساس نميشود.

برخي ازتحليلگران باين باوراند که روسيه براي بازگرداندن نيروهاي محافظ مرزي اش  به تاجيکيستان ازهرگونه فشارعليه اين دولت استفاده خواهد کرد.

اين درحالي است که برخي ديگرازکارشناسان امورسياسي ميگويند،همزمان باخروج نيروهاي ائتلاف بين المللي ازافغانستان وبا توجه به حضور گروه هاي تروريستي درشمال افغانستان نا آرامي ها نيزدرسايرمناطق مرزي بيشتر مي گردد. بنابراين احتمال مي رودکه مقامات هردوکشوربراي تحکيم هرچه بيشترمرز تاجيکيستان وافغانستان همکاري نمايند.

از سوي ديگربه عقيدۀ کارشناسان تهديد جنبش طالبان به امنيت تاجيکستان وامکان عبور آنها به اين کشورمي‌تواند يک نوع زمينه سازي براي ضرورت حضور نيروهاي روسيه در مرز تاجيکستان و افغانستان شود.

 

|+| نوشته شده توسط خلیل الله "غوثی" در ۸۹/۰۹/۲۱  |
 
 
بالا